Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na obsah stránky

Dell PowerScale pro společnost DEK

Představení společnosti

DEK je skupina společností, které se zabývají dodávkami materiálů a služeb pro stavebnictví. Díky strategii a soustavným investicím do rozvoje je skupina DEK s obratem 36,5 mld. Kč největším dodavatelem v České republice a předním dodavatelem materiálů pro střechy, fasády a izolace ve Slovenské republice. V současné době provozuje více než 141 prodejních skladů a zaměstnávají 4477 zaměstnanců. Společnost DEK a.s. je mateřská firma skupiny DEK, která ovládá všechny dceřiné společnosti. Její jednotlivé části zabezpečují pro dceřiné společnosti servisní činnosti ekonomické, IT, personální, marketingové či provozní povahy. 

Více informací

Společnost DEK stála před výzvou, kdy její současná technologie pro správu dat a úložiště nedostačovala pro rychle rostoucí požadavky a dynamiku moderního podnikání. Stávající řešení nenabízelo potřebnou flexibilitu, pokud šlo o škálování podle objemu dat a růstu organizace. Rovněž neposkytovala dostatečný výkon pro zpracování dat v reálném čase, což bránilo plynulému chodu firemních procesů. Dalším důvodem pro změnu technologie bylo poskytnout dostatečný prostor pro ukládání objemných videosouborů jejich reklamního oddělení.

Cíl a proces spolupráce

Díky hluboké znalosti našich kolegů a zkušenostem s provozováním podobných řešení u našich zákazníků jsme byli schopni společnosti DEK navrhnout řešení, které splní jejich očekávání.

Výsledky spolupráce

Zákazník se po pečlivém výběru rozhodl pro systém Dell PowerScale.

Řešení

Tento systém přináší organizacím revoluční způsob správy dat a úložiště, nabízející nespočet výhod pro efektivní a bezpečné ukládání informací. Tato disková úložiště přinášejí výkonnost, spolehlivost a škálovatelnost, což jsou klíčové faktory pro moderní podniky.

Použité technologie

Konkrétní dodané řešení je DELL PowerScale F200, které splňuje představy DEK na vysoký výkon, spolehlivost a rychlost přístupu k datům. Dell PowerScale F200 nabízí organizacím flexibilní, výkonné a bezpečné diskové úložiště. Díky schopnosti škálovat podle potřeb a poskytovat vysoký výkon při zachování bezpečnosti dat je ideálním řešením pro moderní podniky. S tímto úložištěm organizace získávají nejen prostor pro růst a inovace, ale také klidné prostředí pro efektivní správu a ochranu dat, což přispívá k celkové produktivitě a konkurenceschopnosti.

Dell PowerScale

Feedback klienta

„Systém Dell PowerScale F200 nám pomáhá dosáhnout optimálního výkonu, což je klíčové pro rychlé zpracování dat a zajištění plynulého chodu našich firemních procesů. Důležitá byla také pro nás součinnost s dodavatelem celého řešení – společností KSPCS. Ve spolupráci s experty ze společnosti KSPCS a díky jejich zkušenostem s podobnými projekty se nám podařilo systém hladce nasadit v požadovaném čase a kvalitě, takže naši uživatelé v organizaci mohli bez jakýchkoli problémů přejít na tento spolehlivý, rychlý a škálovatelný systém.“

 

Ing. Martin Keltner, ředitel IT

Zkusíte to s námi také?

Neváhejte a kontaktujte nás!

Nastavení cookies | GDPR

© KSPCS s.r.o. | Created by UVM